Charakteristika spoločnosti

Skupina Hi-Technology Group Ltd. so sídlom v britskom Waterlooville, neďaleko mesta Portsmouth, ponúka komplexné služby vo výrobe presných výliskov s použitím technológie priameho vstrekovania plastov. Služby zahŕňajú poradenstvo, tvorbu koncepcie návrhu výrobku, návrh a výrobu lisovacích foriem a potrebných prípravkov, malosériovú i hromadnú výrobu, kompletnú montáž a testovanie.
Spoločnosť Hi-Technology Mouldings Slovakia s.r.o., člen skupiny Hi-Technology Group Ltd., vznikla v marci 2007 ako jediné zahraničné zastúpenie britskej spoločnosti Hi-Technology Group Ltd. V súčasnosti dynamicky rozvíja svoju výrobnú činnosť a zamestnáva 90 zamestnancov prevažne vo výrobných činnostiach zameraných na lisovanie a montáž komponentov z plastov určených pre rôzne odvetvia priemyslu.

Ponuky práce: Hi-Technology Mouldings Slovakia s.r.o.

1 - 1 z 1