Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. sa zaoberá environmentálnou geológiou, hydrogeológiou a nakladaním s nebezpečnými a ostatnými odpadmi.

Ponuky práce: HGM - Žilina, s.r.o.

1 - 1 z 1