Charakteristika spoločnosti

• spoločnosť poskytuje kompletný servis techniky pre analytické, biologické a patologické laboratóriá (predaj, prenájom, inštalácie, záručný a pozáručný servis, konzultačná a lektorská činnosť v danej oblasti, úplný kvalifikačný servis – preventívne prehliadky, validácie, kvalifikácie)