Technická študentská brigáda do závodu PSA Peugeot Trnava (m/f)

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three exciting business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Our success is built on constant innovation and people who strive for excellence. Working at Henkel is much more than just a job. It´s a passion. Have you got what it takes?

Lepidlá, tmely a povrchové úpravy zastávajú dôležité uplatnenie v oblasti transportu, elektrotechniky, v letectve, v kovospracujúcom priemysle, pri výrobe spotrebného tovaru a v ostatných odvetviach priemyslu. Ponúkajú široký sortiment produktov pre remeselníkov a bežných spotrebiteľov.

What we offer

  • Obsluha dávkovacej techniky pre naše chemické produkty
  • Evidencia skladu a sledovanie spotrieb chemických produktov
  • Dávkovanie chemických produktov
  • Odber vzoriek a vykonávanie základných chemických analýz v laboratóriu (meranie pH a vodivosti, titrácie)
  • Dohľad nad linkou koagulácie a nahlasovanie prípadných problémov personálu PSA Peugeot Trnava


Who we are looking for

  • Vysokoškolský študent 2. alebo 3. ročníka v technickej oblasti
  • Schopnosť samostatne riešiť drobné technické problémy a pracovať v priemyselnom prostredí s chemickými produktami pri miernej fyzickej námahe
  • Vynikajúca znalosť slovenského jazyka (materinský jazyk)
  • Ochota cestovať do závodu v Trnave a pracovať v sobotu od 8:00 do 14:00 ako aj ďalšie dve hodiny cez niektorý bežný pracovný deň na osobné konzultácie s nadriadeným
  • Technické myslenie


Discover our winning culture: www.henkel.com/career
ID: 2881531   Dátum zverejnenia: 9.1.2017