Charakteristika spoločnosti

Sme globálny poskytovateľ IT služieb. S viac ako 4.200 stálymi zamestnancami v 40 dcérskych spoločnostiach. Ponúkame naše služby po celom svete vo viac ako 190 krajinách a kooperujeme s lídrami na trhu s IT vybavením, či službami.