Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť. Obchodný dom v Bratislave.