Charakteristika spoločnosti

Helios je členom jedného z popredných výrobcov farieb a náterov na svete – the KANSAI PAINT group. Vďaka celosvetovej výrobe, distribúcii a predajným aktivitám ponúkame široké možnosti spolupráce pre zákazníkov.
Spoločnosť so sídlom v Žiline sa venuje distribúcii dekoratívnych náterov, autolakov a priemyselných náterov.