Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná jazyková škola Helen Doron. Bližšie informácie o metóde www.helendoron.sk