Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť HELAGO - SK s.r.o. vznikla v roku 2010, ako obchodná spoločnosť.
Naše činnosti sú zamerané na vybavenie laboratórií, špecializovaných učební, vedeckých inštitúcií, zdravotníckych zariadení , atď.
Realizujeme :
• návrhy, projekciu a výrobu laboratórneho nábytku,
• projekciu a výrobu interiérov lekárni
• dodávky laboratórnych prístrojov, pomôcok a spotrebného materiálu
• vybavenie špeciálnych učební pre všetky typy škôl a vzdelávacích zariadení
• zdravotnícké modely a fantómy pre výučbu prvej pomoci, ošetrovanie i pre
nácvik sofistikovaných lekárenských zručností
• učebné pomôcky pre výučbu prírodných a technických vied
• výučbové pomôcky pre technické školy a univerzity

Ponuky práce: HELAGO-SK, s. r. o.

1 - 1 z 1