Firma HEDOSTAV, s.r.o. bola založená v roku 2005 a odvtedy realizovala viac ako 50 malých aj veľkých stavieb. Dokážeme realizovať malé interiérové úpravy, výstavbu rodinného domu aj s rozvodmi na kľúč až po výstavbu štvrte domčekov s kompletnými inžinierskymi sieťami na ‘zelenej lúke’. Sídlime vo vlastnej budove na Jarmočnej ulici v Košiciach, kde máme okrem administratívnej časti aj skladové priestory a parkoviská pre vlastné stroje.

Vykonávame nasledovnú stavebnú činnosť:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činností stavbyvedúceho – pozemné stavby
izolácie proti vode
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
zemné, kopáčske a búračské práce
maliarske, natieračské a sklenárske práce
montáž sadrokartónových priečok a podhľadov
montáž, demontáž, oprava a výmena plastových okien a dverí
montáž drevených obkladov
Všetci naši pracovníci majú nevyhnutné a potrebné školenia a sú certifikovaní tak, aby mohli kvalifikovane pracovať s materiálmi a systémami a odviesť tak maximálne kvalitnú prácu. Školenia s osvedčením, ktorými disponujú:

osvedčenie pre prácu s kontaktným zatepľovacím systémom EXTHERM
školenie BOZP – výkon prác v stavebnej výrobe a súvisiacej činnosti
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
školenie z bezpečnostných a súvisiacich predpisov v oblasti lešenárskej techniky
Samotná firma má tiež oprávnenie v oblasti plynofikácie na druh činnosti:

oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
oprava a údržba
montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
rekonštrukcia

Ponuky práce: HEDOSTAV, s.r.o.

1 - 2 z 2