Charakteristika spoločnosti

Hedera je súkromná verejná lekáreň s IPLP. Nachádza sa v blízkosti zdravotníckeho centra s rôznymi súkromnými ambulanciami lekárov.