Charakteristika spoločnosti

Súkromná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2002 ktorá patrí na Slovensku medzi lídrov v prevádzkovaní moderného zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia, urológia, chirurgia a ortopédia.