Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.