Charakteristika spoločnosti

Vývoj a výroba elektrických a elektronických zariadení