H B H , a. s. je stavebno - obchodná spoločnosť pôsobiaca na trhu takmer 30 rokov. Hlavným predmetom činnosti je výstavba a rekonštrukcia polyfunkčných a bytových stavieb, administratívnych stavieb, stavieb občianskej vybavenosti, priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb.


Ponuky spoločnosti e-mailom