Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z., o advokácii.