Charakteristika spoločnosti

Sme stavebná spoločnosť pôsobiaca na trhu 10 rokov, zaoberajúca sa komplexnou výstavbou pozemných stavieb, ako aj renováciami sanáciami starších ako aj historických budov. Naša spoločnosť má potenciál rastu a pracuje u nás 25 pracovníkov.