Ponuky práce: Hastra s.r.o.

Spoločnosť HASTRA, s.r.o. je stavebno-obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby, ktorá vznikla v roku 1994.

V rámci pozemných stavieb sú to hlavne prevádzkovo administratívne budovy, polyfunkčné objekty, kostoly, bytové, občianske a priemyselné stavby.

Súčasťou inžinierskych stavieb sú hlavne mostné objekty, protihlukové a protioslnivé steny, oporné a zárubné múry, regulácie korýt potokov a riek.
Podieľame sa aj na výstavbe rôznych objektov diaľnic ako sú odpočívky, strediská správy a údržby, alebo už spomínané protihlukové steny a mostné objekty.

Obchodná činnosť je zameraná na obchod so stavebným materiálom.

Spoločnosť má vlastnú požičovňu drobnej mechanizácie a tiež dopravno-mechanizačné stredisko.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis