Charakteristika spoločnosti

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti - verejná lekáreň