Ponuky práce: HARMONY ACADEMY s.r.o.

HARMONY ACADEMY prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu učiacu sa vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Jej cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií.

Výsledkom dlhoročnej a odbornej práce je fakt, že je od roku 2012 akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

HARMONY ACADEMY je dnes členom Asociácie jazykových škôl SR a zároveň tvorcom funkčného modelu riadenia školy Learn&Lead, ktorý vznikol v medzinárodných učiacich sa partnerstvách "Learn & Lead" v Európe. Vďaka tomuto modelu prispievame k rozvoju inovatívnych programov v jazykovom vzdelávaní lektorov, školiteľov, metodikov a ich riadiacich pracovníkov.


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis