Charakteristika spoločnosti

Áno, sme personálna agentúra. Ale ... SME INÍ. Rozhodli sme sa, že zmeníme pohľad na agentúrne zamestnávanie, preto to robíme inak. Snažíme sa ľudí inšpirovať k spoločnému vytváraniu prostredia, v ktorom sa nielen dobre pracuje, ale aj žije. Trváme na tom, že všetky dohody, tzn. aj ústne musia byť naplnené do poslednej čiarky. Rýchle riešenie situácií je základom dôvery, spokojnosti a dlhodobo budovaných vzťahov. Priateľský prístup kolegov je našou hlavnou konkurenčnou výhodou, na ktorej staviame budúcnosť našej firmy.