Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá hydraulikou.