Charakteristika spoločnosti

Sme medzinárodná materská škola, so sídlom v centre Bratislavy. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od 2 do 6 rokov podľa medzinárodných štandardov.