Charakteristika spoločnosti

cestná nákladná doprava, zasielateľstvo