Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť HADVIČÁK s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti dopravy a logistiky.