Charakteristika spoločnosti

Advokátsku kanceláriu založila JUDr. Oľga Hadbábna v roku 1990 v Žiline s cieľom pomôcť občanom, obchodným spoločnostiam a iným fyzickým a právnickým osobám domôcť sa svojich práv a právom chránených záujmov. Cieľom advokátskej kancelárie bolo pri jej založení, a je tomu tak aj dnes, nielen vyriešiť klientov jednotlivý právny problém, ale predovšetkým poskytnúť mu optimálne a komplexné právne riešenie. Svojim klientom vždy odporúčame a smerujeme ich k tomu, aby predchádzali neželaným právnym komplikáciám a aby konzultovali svoje právne záležitosti preventívne.