Charakteristika spoločnosti

Prosperujúci strojársky podnik patriaci medzinárodnej spoločnosti Haco Group Int.