Charakteristika spoločnosti

od 2011 Rtg a MRI pracovisko ako sucast nemocnice