Charakteristika spoločnosti

reštaurácia STATION baguette & cafe , OC CENTRAL BA, Metodova 6,
reštaurácia STATION baguette & cafe, OC VIVO BA, Vajnorská 100