Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária H | P | R je rozvíjajúca advokátska kancelária pôsobiacia v SR a ČR. Poskytuje právne, inkasné, účtovné a poradenské služby pre svojich klientov. Svojim zamestnancom ponúka možnosti osobného rozvoja. Výhodou je spolupráca s renomovanými spoločnosťami, ktoré našim zamestnancom zlepšujú kvalifikačný profil pri hľadaní nového zamestnania a hľadaní zaujímavých pozícií umožňujúcich ich pracovný a osobnostný rast.