Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť H+H Steel s.r.o. bola založená v roku 2010. Sme inovatívna, dynamická
a technologická firma, ktorá ponúka tie najefektívnejšie spôsoby pre realizáciu vašej stavby.
Naše produkty a stavby dodávame s dokonalou znalosťou sektora, v ktorom zákazník pôsobí.
V našej krátkej histórii máme za sebou veľa úspešných projektov. Hlavnú výrobnú náplň
firmy tvorí výroba a montáž oceľových konštrukcií objektov a hál. Firma ďalej vyrába
pomocné konštrukcie stavieb, hliníkové konštrukcie a požiarne rebríky.