Charakteristika spoločnosti

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. je kanceláriou fokusovanou na problematiku medicínskeho/farmaceutického,obchodného/občianskeho práva a práva trestného a svoju činnosť vykonáva v rámci celého územia Slovenskej republiky. Okrem výkonu právneho poradenstva sa členovia kancelárie stabilne venujú publikačnej činnosti a vzdelávaniu v oblasti medicínskeho práva. Kancelária má okrem klasického právneho poradenstva rozbehnuté viaceré internetové projekty zamerané na oblasť podpory ambulancií a lekární.

Ponuky práce: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

1 - 1 z 1