Charakteristika spoločnosti

Firma zaoberajúca sa prácami v Rakúsku a Nemecku. Taktiež výrobou nábytku na Slovensku.