Charakteristika spoločnosti

Gymnázium s VJM, Bratislava-Staré Mesto