Charakteristika spoločnosti

Spojená škola má základnú školu, gymnázium, ŠKD a školskú jedáleň.
Spojená škola s národným aj medzinárodným programom, vek žiakov od 6 - 18 rokov.
Akreditované medzinárodné vzdelávacie programy v anglickom jazyku:
Primary Years Programme pre žiakov vo veku od 6 do 11 rokov.
Middle Years Programme pre študentov vo veku od 11 do 16 rokov.
IB Diploma Programme pre študentov vo veku od 16 do 18 rokov.
---
Authorized educational programmes taught in English:
Primary Years Programme for pupils between 6 and 11 years.
Middle Years Programme for students between 11 and 16 years.
IB Diploma Programme for students between 16 and 18 years.

Zobraziť celú charakteristiku
Okrem medzinárodných programov sú súčasťou školy programy v slovenskom jazyku - základná škola, gymnázium - štvorročné, päťročné bilingválne a osemročné štúdium.

Skryť celú charakteristiku