Spojená škola má základnú školu, gymnázium, ŠKD a školskú jedáleň.
Spojená škola s národným aj medzinárodným programom, vek žiakov od 6 - 18 rokov.
Akreditované medzinárodné vzdelávacie programy v anglickom jazyku:
Primary Years Programme pre žiakov vo veku od 6 do 11 rokov.
Middle Years Programme pre študentov vo veku od 11 do 16 rokov.
IB Diploma Programme pre študentov vo veku od 16 do 18 rokov.
---
Authorized educational programmes taught in English:
Primary Years Programme for pupils between 6 and 11 years.
Middle Years Programme for students between 11 and 16 years.
IB Diploma Programme for students between 16 and 18 years.

Okrem medzinárodných programov sú súčasťou školy programy v slovenskom jazyku - základná škola, gymnázium - štvorročné, päťročné bilingválne a osemročné štúdium.

Ponuky práce: Gymnázium Jura Hronca

1 - 1 z 1