Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom a poskytovaním administratívnych služieb pre externých klientov .