Charakteristika spoločnosti

Malá spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poradenstvo pri podávaní projektov štrukturálnych fondov a ich následná administrácia. Firma má aktuálne piatich kmeňových zamestnancov s predpokladom rastu. Firma funguje stabilne už od príchodu štrukturálnych fondov na Slovensko aktuálne registruje cca 70 projektov ročne

Ponuky práce: GS Solutions, s.r.o.

1 - 1 z 1