Charakteristika spoločnosti

Montážno výrobná firma