Charakteristika spoločnosti

Billboardová spoločnosť pôsobiaca na celom území SR.