Charakteristika spoločnosti

Growww Digital je digitálna marketingová agentúra špecializujúca sa na strednú a východnú Európu, ktorá poskytuje jedinečné riešenia pre popredné alebo ašpirujúce online obchody. Ďalej pomáhame našim partnerom naštartovať ich exportné aktivity, ako aj predtým tradične pôsobiacim obchodným spoločnostiam vstúpiť do online priestoru.