Groupama poisťovňa a. s.,

pobočka poisťovne z iného členského štátu

Slovenská pobočka poisťovne Groupama je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, ktorá pochádza z Francúzska, kde patrí medzi dlhodobých lídrov na trhu.

  • Svoje zastúpenie má celkovo v 10 krajinách na troch svetadieloch.
  • Mimo Francúzska zamestnáva 6500 ľudí, ktorí sa starajú o 6 miliónov klientov.
Materská spoločnosť vlastní banku Groupama Banque a spoločnosť Groupama Asset Management. Okrem svojej veľkosti dávajú Groupame silu a rešpekt aj dlhé roky skúseností, jej história sa píše už celé storočie. Napriek vývoju a zmenám si spoločnosť dodnes zachováva svoje hodnoty - dostupnosť a súdržnosť.Aktuálne pracovné ponuky (1)

  1. Účtovník s maďarčinou
    Bratislava