Charakteristika spoločnosti

Obchodno-poradenská spoločnosť zameraná na technologické riešenia pre automotive a strojárenský priemysel.