Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť so zahraníčnym kapitálom, 7 závodov v AT,CZ a SK, vlastné spracovatelské závody AT a D, obchod, tridenie a manipulácia s odpadovým papierom.