Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Granvia je koncesionárom PPP projektu PR1BINA - rýchlostná cesta R1. Koncesia zahrňuje projektovanie, výstavbu a financovanie a 30 ročné prevádzkovanie a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1 PR1BINA (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat).
Company GRANVIA, a.s., is the concessionaire of the project of public-private partnership (PPP) PR1BINA - R1 expressway (51,6 km).
The concession involves the design, construction, financing and 30 year long operation and maintenance of the four sections of the R1 PR1BINA expressway (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovske Nemce a Banska Bystrica – northern bypass