Charakteristika spoločnosti

Granvia Operation a.s.- prevádzkovanie a údržba rýchlostnej cesty R1 - PR1BINA, stredisko správy a údržby sa nachádza pri RC R1 Nitra východ (50km). Granvia Operation a.s. je dcérska spoločnosť Vinci Highways www.vinci.com.