Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Grantexpert, s.r.o. je prevádzkovateľom rovnomenného portálu www.grantexpert.sk, ktorý je jediným portálom na slovenskom trhu, ktorý kombinuje tému grantov a dotácií s predajom nadväzujúcich on-line služieb. Víziou grantexpert je byť etalónom kvality, inovatívnosti a transparentnosti v oblasti grantového poradenstva a byť najväčšou on-line platformou pre tvorbu projektov. Grantexpert podporuje prácu grantovej komunity, slúži ako katalyzátor pre zlepšenie trhového prostredia a prispieva tak k zlepšeniu hospodárskeho a spoločenského rozvoja regiónov.