Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa špecializuje na cestnú nákladnú dopravu v silo cisternách a chladiarenských návesoch. Jazdíme na trasách SK, A, CZ, D, B, NL, F, GB.