Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Granelam a.s. je stabilnou spoločnosťou v poľnohospodárskej prvovýrobe. Podniká prevažne v rastlinnej výrobe. Špecializáciou je množenie a finalizácia osív hybridných kukuríc určených pre zahraničný trh. Spracovanie osív kukurice prebieha v niekoľkých etapách. V septembri začína zber kukurice, ktorý je spojený s naskladnením a sušením. Následne sa prechádza na čistenie a kalibrácie. Od januára prechádza sezóna na morenie, s ktorým končí celá sezóna spracovania kalendárnym týždňom 10.
Taktiež sa venuje výrobe a predaju osív husto siatych obilovín.
Obrába 1400 ha ornej pôdy v okrese Piešťany.