Charakteristika spoločnosti

Grand Prosperity s.r.o. – Zakladateľ spoločnosti Miroslav Medo 24 rokov pôsobí ako finančný sprostredkovateľ v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko a.s., kde sa vypracoval na pozíciu krajského riaditeľa. Počas jeho kariéry využilo jeho služby 30 900 klientov a jeho tím tvorí 237 spolupracovníkov. Jeho základnými piliermi počas pôsobenia vo finančnom sektore sú zodpovednosť, čestnosť, stabilita, príležitosť, podpora, rozvoj, nezávislosť a úspech. Absolútnou prioritou sú vždy ľudia – podpora vlastného tímu a starostlivosť o klientov.

Zobraziť celú charakteristiku
https://www.ovb.sk/o-nas/nasi-financni-sprostredkovatelia/miroslav-medo.html

Inzerent je zmluvným spolupracovníkom OVB Allfinanz Slovensko a.s., ktoré je súčasťou nadnárodného holdingu poskytujúceho služby finančného sprostredkovania občanom a členom ich domácností v 15 krajinách sveta už viac ako 50 rokov. Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti : finančné sprostredkovanie/služby.

Skryť celú charakteristiku