Charakteristika spoločnosti

Reštauračné a ubytovacie služby, rodinný podnik